הרצאה לצמרת חיל הרפואה, הודו, 2014

הרצאת אורח של דר גזמאוי מול צמרת חיל הרפואה בהודו, דלהי 2014