כנס בבנגלור, הודו, 2012

הרצאה והדרכה במסגרת כנס Indian society of Oral Implantology 18

כנס הנחשב הגדול והחשוב ביותר בהודו, במסגרת הכנס דר גזמאוי הרצה כ Keynote speaker בנושא שיקום הפה .