הרצאה לקבוצת מומחים ממדינות דרום אמריקה

דר גזמאוי נותן הרצאה לקבוצת רופאים מומחים ממדינות דרום אמריקה בנושא שתלים צרים ושיטות חדשות לתכנון שתלים.